Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Gentilissimo,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Gentilissima,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
In risposta all'annuncio apparso ne...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Attualmente lavoro per... in qualità di...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
I miei punti di forza sono...
Moje silné stránky jsou...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Moje oblast odborných znalostí je...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Mám výbornou znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Sto imparando...
Mám znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Sono un(') utente esperto/a di...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Eccellenti doti comunicative
Výborné komunikační schopnosti
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Capacità deduttive e di ragionamento
Dedukce
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Capacità logiche
Logické myšlení
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Capacità analitiche
Analytické schopnosti
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Ottime abilità interpersonali
Dobré interpersonální schopnosti
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Capacità di negoziazione
Vyjednávací schopnosti
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Capacità di presentazione
Prezentační dovednosti
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
In allegato trova il mio cv.
Můj životopis naleznete v příloze.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Ohledně referencí se obraťte na...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Sono disponibile per un colloquio...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
In fede,
S pozdravem,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Cordialmente,
S pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
I miei più cordiali saluti,
S úctou,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome