Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kedves Smith John!
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Erősségeim ...
Moje silné stránky jsou...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Szakterületem a ....
Moje oblast odborných znalostí je...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Magas szinten beszélek...
Mám výbornou znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Középszinten beszélek....
Mám znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Kiváló kommunikációs készség
Výborné komunikační schopnosti
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktív érvelés
Dedukce
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logikus gondolkodás
Logické myšlení
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analitikus készségek
Analytické schopnosti
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Jó interperszonális készség
Dobré interpersonální schopnosti
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Jó tárgyalási készség
Vyjednávací schopnosti
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentační dovednosti
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Můj životopis naleznete v příloze.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Ohledně referencí se obraťte na...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Tisztelettel,
S pozdravem,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Tisztelettel,
S pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Tisztelettel,
S úctou,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Üdvözlettel,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome