Esperanto | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome