Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Geachte heer
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jag skriver gällande er annons på ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mijn sterke punten zijn ...
Mina främsta styrkor är ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mijn vakgebied is ...
Mitt kompetensområde är ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Ik beschik over goede kennis van ...
Jag är en erfaren användare av ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Analytisch denkvermogen
God slutledningsförmåga
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisch denkvermogen
Logiskt tänkande
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytische vaardigheden
Analytisk förmåga
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Goede intermenselijke vaardigheden
Bra samarbetsförmåga
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Onderhandelingsvaardigheden
Bra förhandlingsteknik
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentatievaardigheden
Bra presentationsteknik
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Hoogachtend,
Vördsamt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome