Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome