Coreano | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Geachte heer
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
존경하는 김철수 님께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
친애하는 최현우님께
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Ik solliciteer naar de functie van ...
...에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mijn sterke punten zijn ...
저의 장점은 ... 입니다.
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mijn vakgebied is ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Ik beschik over een goede beheersing van ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Ik heb ... jaren ervaring als ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Ik beschik over goede kennis van ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Uitstekende communicatieve vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Analytisch denkvermogen
추론 이해 능력
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisch denkvermogen
논리적인 사고능력
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytische vaardigheden
분석 능력
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Goede intermenselijke vaardigheden
좋은 사교성
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Onderhandelingsvaardigheden
협정 능력
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentatievaardigheden
프리젠테이션 능력
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formal, nome do destinatário desconhecido
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Hoogachtend,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
감사합니다. ...씨.
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome