Dinamarquês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Αξιότιμε κύριε,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Αξιότιμη κυρία,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem dette ankommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Jeg ville søge stillingen som...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mine styrker er...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Η ειδικότητά μου είναι...
Mit ekspertområde er...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Είμαι άριστος γνώστης της...
Jeg råder fremragende over...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Έχω μια καλή γνώση της...
Jeg har en fungerende viden om...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Jeg er en erfaren bruger af...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fremragende kommunikations evner
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Επαγωγική λογική
Deduktiv argumentation
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Λογική σκέψη
Logisk tænkning
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Αναλυτικές ικανότητες
Analytiske evner
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Gode interpersonel evner
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Forhandlings evner
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Ικανότητες παρουσίασης
Præsentations evner
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencer kan rekvieres fra...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Jeg er ledig til et interview den...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formal, nome do destinatário desconhecido
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome