Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Kirjoitamme teille liittyen...
Jag skriver gällande er annons på ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mina främsta styrkor är ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mitt kompetensområde är ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Minulla on hyvät perustaidot...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jag är en erfaren användare av ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Erinomainen kyky kommunikoida
Utmärkt kommunikationsförmåga
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiivinen ajattelu
God slutledningsförmåga
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Looginen ajattelu
Logiskt tänkande
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analyyttiset taidot
Analytisk förmåga
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bra samarbetsförmåga
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Neuvottelukyvyt
Bra förhandlingsteknik
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Esiintymistaidot
Bra presentationsteknik
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Suosituksia voi pyytää...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Olen saatavilla haastatteluun...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Kunnioittavasti,
Vördsamt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome