Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Looginen ajattelu
Logical thinking
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Esiintymistaidot
Presentation skills
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome