Esperanto | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Kirjoitamme teille liittyen...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Vahvuuksiini kuuluvat...
Miaj fortoj estas...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mia areo de kompetenteco estas...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Mi havas bonegan komandon de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Minulla on hyvät perustaidot...
Mi havas mezan scion de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Mi estas sperta uzanto de...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Erinomainen kyky kommunikoida
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiivinen ajattelu
Dedukta rezonado
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Looginen ajattelu
Logika rezonado
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analyyttiset taidot
Analizaj kapabloj
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bonaj interhomaj kapabloj
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Neuvottelukyvyt
Negocadaj kapabloj
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Esiintymistaidot
Prezentaj kapabloj
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Vi trovos mian karierresumo kune.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Suosituksia voi pyytää...
Vi povas akiri referencojn el...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Olen saatavilla haastatteluun...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome