Polonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logika rezonado
Logiczne myślenie
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Altestime,
Z poważaniem,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome