Alemão | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Estimata sinjoro,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mi ŝatus labori por vi, por...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Miaj fortoj estas...
Zu meinen Stärken zählen...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
Mein Fachgebiet ist...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mi havas bonegan komandon de...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mi havas mezan scion de...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Mi estas sperta uzanto de...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bonegaj komunikadaj kapabloj
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukta rezonado
schlussfolgerndes Denken
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logika rezonado
logisches Denken
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analizaj kapabloj
analytische Fähigkeiten
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bonaj interhomaj kapabloj
hohe soziale Kompetenz
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negocadaj kapabloj
Verhandlungsgeschick
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentaj kapabloj
Präsentationsfähigkeiten
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Vi povas akiri referencojn el...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nome do destinatário desconhecido
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Altestime,
Hochachtungsvoll
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome