Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Kære Hr.,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem dette ankommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jeg ville søge stillingen som...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mine styrker er...
Moje silné stránky jsou...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mit ekspertområde er...
Moje oblast odborných znalostí je...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jeg råder fremragende over...
Mám výbornou znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jeg har en fungerende viden om...
Mám znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jeg har... års erfaring indenfor...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jeg er en erfaren bruger af...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Fremragende kommunikations evner
Výborné komunikační schopnosti
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiv argumentation
Dedukce
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisk tænkning
Logické myšlení
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytiske evner
Analytické schopnosti
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Gode interpersonel evner
Dobré interpersonální schopnosti
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Forhandlings evner
Vyjednávací schopnosti
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Præsentations evner
Prezentační dovednosti
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Můj životopis naleznete v příloze.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencer kan rekvieres fra...
Ohledně referencí se obraťte na...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jeg er ledig til et interview den...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Med respekt,
S úctou,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome