Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Kære Hr.,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem dette ankommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Jag skriver gällande er annons på ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jeg ville søge stillingen som...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mine styrker er...
Mina främsta styrkor är ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mit ekspertområde er...
Mitt kompetensområde är ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jeg råder fremragende over...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jeg har en fungerende viden om...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jeg har... års erfaring indenfor...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jeg er en erfaren bruger af...
Jag är en erfaren användare av ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Fremragende kommunikations evner
Utmärkt kommunikationsförmåga
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiv argumentation
God slutledningsförmåga
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisk tænkning
Logiskt tänkande
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytiske evner
Analytisk förmåga
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Gode interpersonel evner
Bra samarbetsförmåga
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Forhandlings evner
Bra förhandlingsteknik
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Præsentations evner
Bra presentationsteknik
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencer kan rekvieres fra...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jeg er ledig til et interview den...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Med respekt,
Vördsamt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome