Coreano | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Kære Hr.,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem dette ankommer,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
친애하는 최현우님께
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jeg ville søge stillingen som...
...에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mine styrker er...
저의 장점은 ... 입니다.
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mit ekspertområde er...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jeg råder fremragende over...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jeg har en fungerende viden om...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jeg har... års erfaring indenfor...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jeg er en erfaren bruger af...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Fremragende kommunikations evner
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiv argumentation
추론 이해 능력
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisk tænkning
논리적인 사고능력
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytiske evner
분석 능력
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Gode interpersonel evner
좋은 사교성
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Forhandlings evner
협정 능력
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Præsentations evner
프리젠테이션 능력
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencer kan rekvieres fra...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jeg er ledig til et interview den...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Med respekt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
감사합니다. ...씨.
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome