Alemão | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Kære Hr.,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem dette ankommer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jeg ville søge stillingen som...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mine styrker er...
Zu meinen Stärken zählen...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mit ekspertområde er...
Mein Fachgebiet ist...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jeg råder fremragende over...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jeg har en fungerende viden om...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jeg er en erfaren bruger af...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Fremragende kommunikations evner
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiv argumentation
schlussfolgerndes Denken
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisk tænkning
logisches Denken
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytiske evner
analytische Fähigkeiten
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Gode interpersonel evner
hohe soziale Kompetenz
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Forhandlings evner
Verhandlungsgeschick
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Præsentations evner
Präsentationsfähigkeiten
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencer kan rekvieres fra...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jeg er ledig til et interview den...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Med respekt,
Hochachtungsvoll
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
Herzliche Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome