Turco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Melek Hanım,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Demet Hanım,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Alihan Erturan,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
我想申请...一职
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

我对此工作很感兴趣,因为...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我想为您工作,因为...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我的强项是...
Güçlü yanlarım ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
我很适合这个职位,因为...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
我的专长是…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
即使在压力下我也能保持高标准。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
我熟练掌握...
... diline son derece hakimimdir.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
我能用...语进行工作交流
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
我在...领域有...年工作经验
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
我是...的熟练使用者
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
我相信我是...和...技能的良好结合
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
出色的沟通技能
Mükemmel iletişim becerisi
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
演绎推理能力
Tümdengelim muhakemesi
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
逻辑性思考
Mantıklı düşünebilme
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
分析技能
Analitik düşünce
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
良好的人际交往技能
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
谈判技能
Anlaşma becerisi
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
观点陈述能力
Sunum becerisi
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
可以从...处获得推荐信
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
我可以在...的时候接受面试
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
此致
Saygılarımla,
Formal, nome do destinatário desconhecido
此致
敬礼
Tüm içtenliğimle,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
肃然至上
Saygılarımla,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Saygılar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome