Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
演绎推理能力
Dedukce
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
逻辑性思考
Logické myšlení
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
分析技能
Analytické schopnosti
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
此致
S pozdravem,
Formal, nome do destinatário desconhecido
此致
敬礼
S pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
肃然至上
S úctou,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome