Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
分析技能
Analytische vaardigheden
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
此致
Met vriendelijke groet,
Formal, nome do destinatário desconhecido
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
肃然至上
Hoogachtend,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome