Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Dizer o seu vínculo profissional
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Tipo de vínculo profissional
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Tipo de vínculo profissional
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Tipo de vínculo profissional
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipo de vínculo profissional
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Tipo de vínculo profissional
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Tipo de vínculo profissional
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Tipo de vínculo profissional
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Perguntar sobre o tipo de contrato
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
toàn thời gian
เต็มเวลา
Tipo de contrato
bán thời gian
นอกเวลา
Tipo de contrato
hạn định
มีกำหนดเวลา
Tipo de contrato
lâu dài
พนักงานประจำ
Tipo de contrato
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Tipo de contrato
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Pedir por liberação de trabalho
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Tipo de liberação
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo de liberação
nghỉ ốm
การลาป่วย
Tipo de liberação
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Perguntar sobre impostos e tributação
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opção de declaração
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opção de declaração