Dinamarquês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
zaměstnaný
ansat
Tipo de vínculo profissional
nezaměstnaný
arbejdsløs
Tipo de vínculo profissional
podnikatel
iværksætter
Tipo de vínculo profissional
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Tipo de vínculo profissional
stážista
praktikant
Tipo de vínculo profissional
dobrovolník
frivillig
Tipo de vínculo profissional
poradce
konsulent
Tipo de vínculo profissional
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
na plný úvazek
fuldtids-
Tipo de contrato
na poloviční úvazek
deltids-
Tipo de contrato
na dobu určitou
tidsbegrænset
Tipo de contrato
trvalá pozice
tidsubegrænset
Tipo de contrato
sezonní práce
sæsonbegrænset
Tipo de contrato
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Pedir por liberação de trabalho
mateřská dovolená
barsel
Tipo de liberação
otcovská dovolená
fædreorlov
Tipo de liberação
nemocenská
sygeorlov
Tipo de liberação
volný den
feriedage
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Perguntar sobre impostos e tributação
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Opção de declaração
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Opção de declaração