Holandês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Får jag lov att arbeta i [land]?
Kan ik in [land] werken?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Vad är minimilönen?
Wat is het nationale minimumloon?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Jag är ______________.
Ik ben ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
anställd
werkende
Tipo de vínculo profissional
arbetslös
werkloos
Tipo de vínculo profissional
entreprenör
een ondernemer
Tipo de vínculo profissional
egenföretagare
een zelfstandige
Tipo de vínculo profissional
praktikant
een stagair
Tipo de vínculo profissional
voluntärarbetare
een vrijwilliger
Tipo de vínculo profissional
konsultant
een consultant
Tipo de vínculo profissional
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Jag har ett _________ kontrakt.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
fulltid
voltijdse
Tipo de contrato
deltid
deeltijdse
Tipo de contrato
visstids
tijdelijke
Tipo de contrato
permanent anställd
permanente
Tipo de contrato
säsongsanställd
seizoensgebonden
Tipo de contrato
När får jag lön?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Jag skulle vilja ha ____.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Pedir por liberação de trabalho
mammaledigt
moederschapsverlof
Tipo de liberação
pappaledigt
vaderschapsverlof
Tipo de liberação
sjuklön
ziekteverlof
Tipo de liberação
semester
vrije dagen
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Perguntar sobre impostos e tributação
Jag vill rapportera min inkomst.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Vem informerar mig om _______?
Wie informeert mij over ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
hur mycket min skatteåterbäring är
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opção de declaração
huruvida jag ska betala mer skatt
of ik meer belastingen schuldig ben
Opção de declaração