Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Dizer o seu vínculo profissional
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Tipo de vínculo profissional
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Tipo de vínculo profissional
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Tipo de vínculo profissional
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipo de vínculo profissional
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Tipo de vínculo profissional
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Tipo de vínculo profissional
doradcą
ที่ปรึกษา
Tipo de vínculo profissional
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Perguntar sobre o tipo de contrato
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Tipo de contrato
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Pedir por liberação de trabalho
urlop macierzyński
การลาคลอด
Tipo de liberação
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo de liberação
chorobowe
การลาป่วย
Tipo de liberação
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Perguntar sobre impostos e tributação
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opção de declaração
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opção de declaração