Romeno | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pot lucra în [țara]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Am nevoie de permis de muncă?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Care este salariul minim pe economie?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Jestem ___________________ .
Sunt ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
zatrudniony/a
angajat
Tipo de vínculo profissional
bezrobotny/a
neangajat
Tipo de vínculo profissional
przedsiębiorcą
antreprenor
Tipo de vínculo profissional
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
independent
Tipo de vínculo profissional
praktykantem/praktykantką
practicant
Tipo de vínculo profissional
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntar
Tipo de vínculo profissional
doradcą
consultant
Tipo de vínculo profissional
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Mam umowę ___________.
Am contract de ______________.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
o pracę na pełny etat
normă întreagă
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
jumătate de normă
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
pe perioadă determinată
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
pe perioadă nedeterminată
Tipo de contrato
o pracę sezonową
temporar
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Când primesc salariul?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Pedir por liberação de trabalho
urlop macierzyński
concediu maternal
Tipo de liberação
urlop ojcowski
concediul paternal
Tipo de liberação
chorobowe
concediu medical
Tipo de liberação
kilka dni urlopu
zile libere
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Perguntar sobre impostos e tributação
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Aș dori să-mi declar venitul.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Kto poinformuje mnie ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
ile wynosi mój zwrot podatku
cât este rambursarea
Opção de declaração
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
dacă datorez mai mult
Opção de declaração