Grego | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Jestem ___________________ .
Είμαι _________________.
Dizer o seu vínculo profissional
zatrudniony/a
μισθωτός
Tipo de vínculo profissional
bezrobotny/a
άνεργος
Tipo de vínculo profissional
przedsiębiorcą
επιχειρηματίας
Tipo de vínculo profissional
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
αυτοαπασχολούμενος
Tipo de vínculo profissional
praktykantem/praktykantką
ασκούμενος σε πρακτική
Tipo de vínculo profissional
wolontariuszem/wolontariuszką
εθελοντής
Tipo de vínculo profissional
doradcą
σύμβουλος
Tipo de vínculo profissional
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Perguntar sobre o tipo de contrato
Mam umowę ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
o pracę na pełny etat
πλήρους απασχόλησης
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
μερικής απασχόλησης
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
ορισμένης διάρκειας
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
μόνιμο
Tipo de contrato
o pracę sezonową
εποχιακός
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Pedir por liberação de trabalho
urlop macierzyński
άδεια μητρότητας
Tipo de liberação
urlop ojcowski
άδεια πατρότητας
Tipo de liberação
chorobowe
επίδομα ασθενείας
Tipo de liberação
kilka dni urlopu
μέρες άδεια
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Perguntar sobre impostos e tributação
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Kto poinformuje mnie ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
ile wynosi mój zwrot podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Opção de declaração
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Opção de declaração