Alemão | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Jestem ___________________ .
Ich bin _________________.
Dizer o seu vínculo profissional
zatrudniony/a
im Beruf
Tipo de vínculo profissional
bezrobotny/a
arbeitslos
Tipo de vínculo profissional
przedsiębiorcą
Unternehmer
Tipo de vínculo profissional
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
freischaffend
Tipo de vínculo profissional
praktykantem/praktykantką
Praktikant
Tipo de vínculo profissional
wolontariuszem/wolontariuszką
Ehrenamtlicher
Tipo de vínculo profissional
doradcą
Berater
Tipo de vínculo profissional
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Mam umowę ___________.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
o pracę na pełny etat
Vollzeit-
Tipo de contrato
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Teilzeit-
Tipo de contrato
(o pracę) na czas określony
befristeten
Tipo de contrato
(o pracę) na czas nieokreślony
unbefristeten
Tipo de contrato
o pracę sezonową
saisonal befristeten
Tipo de contrato
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Pedir por liberação de trabalho
urlop macierzyński
Mutterschaftszeit
Tipo de liberação
urlop ojcowski
Vaterschaftsurlaub
Tipo de liberação
chorobowe
Krankenzeit
Tipo de liberação
kilka dni urlopu
Urlaubstage
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Perguntar sobre impostos e tributação
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Kto poinformuje mnie ______________?
Wer informiert mich über____________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
ile wynosi mój zwrot podatku
die Höhe der Rückzahlung
Opção de declaração
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
Opção de declaração