Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
employed
zaměstnaný
Tipo de vínculo profissional
unemployed
nezaměstnaný
Tipo de vínculo profissional
an entrepreneur
podnikatel
Tipo de vínculo profissional
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Tipo de vínculo profissional
an intern
stážista
Tipo de vínculo profissional
a volunteer
dobrovolník
Tipo de vínculo profissional
a consultant
poradce
Tipo de vínculo profissional
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Perguntar sobre o tipo de contrato
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
full-time
na plný úvazek
Tipo de contrato
part-time
na poloviční úvazek
Tipo de contrato
fixed-term
na dobu určitou
Tipo de contrato
permanent
trvalá pozice
Tipo de contrato
seasonal
sezonní práce
Tipo de contrato
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Pedir por liberação de trabalho
maternity leave
mateřská dovolená
Tipo de liberação
paternity leave
otcovská dovolená
Tipo de liberação
sick leave
nemocenská
Tipo de liberação
days off
volný den
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Perguntar sobre impostos e tributação
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Opção de declaração
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Opção de declaração