Polonês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Kan ik in [land] werken?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Heb ik een werkvergunning nodig?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Wat is het nationale minimumloon?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Ik ben ___________________ .
Jestem ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
werkende
zatrudniony/a
Tipo de vínculo profissional
werkloos
bezrobotny/a
Tipo de vínculo profissional
een ondernemer
przedsiębiorcą
Tipo de vínculo profissional
een zelfstandige
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipo de vínculo profissional
een stagair
praktykantem/praktykantką
Tipo de vínculo profissional
een vrijwilliger
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipo de vínculo profissional
een consultant
doradcą
Tipo de vínculo profissional
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mam umowę ___________.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
voltijdse
o pracę na pełny etat
Tipo de contrato
deeltijdse
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo de contrato
tijdelijke
(o pracę) na czas określony
Tipo de contrato
permanente
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo de contrato
seizoensgebonden
o pracę sezonową
Tipo de contrato
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Pedir por liberação de trabalho
moederschapsverlof
urlop macierzyński
Tipo de liberação
vaderschapsverlof
urlop ojcowski
Tipo de liberação
ziekteverlof
chorobowe
Tipo de liberação
vrije dagen
kilka dni urlopu
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Perguntar sobre impostos e tributação
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Wie informeert mij over ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
hoeveel mijn belastingteruggave is
ile wynosi mój zwrot podatku
Opção de declaração
of ik meer belastingen schuldig ben
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opção de declaração