Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Tarvitsenko työluvan?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mikä on maan minimipalkka?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Mi estas ________________.
Minä olen ____________.
Dizer o seu vínculo profissional
dungata
työllistynyt
Tipo de vínculo profissional
senlabora
työtön
Tipo de vínculo profissional
entreprenisto
yrittäjä
Tipo de vínculo profissional
memdungito
itsenäinen ammatinharjoittaja
Tipo de vínculo profissional
internulo
työharjoittelija
Tipo de vínculo profissional
volontulo
vapaaehtoistyöntekijä
Tipo de vínculo profissional
konsilisto
konsultti
Tipo de vínculo profissional
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Mi havas____________ kontrakton.
Minulla on ________ sopimus.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
plentempan
kokopäiväinen
Tipo de contrato
parttempan
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de contrato
limigitan
määräaikainen
Tipo de contrato
permanentan
vakituinen
Tipo de contrato
sezonan
kausiluonteinen
Tipo de contrato
Kiam mi ricevas mian salajron?
Koska minä saan palkkani?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Mi ŝatus peti _________.
Haluaisin saada _______.
Pedir por liberação de trabalho
akuŝferion
äitiyslomaa
Tipo de liberação
akuŝferion (por patro)
isyyslomaa
Tipo de liberação
malsanan salajron
sairaslomaa
Tipo de liberação
feritagojn
lomaa
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Perguntar sobre impostos e tributação
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Kiu diros min ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
kiom mia repago estas
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Opção de declaração
se mi ŝuldas pli imposton
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Opção de declaração