Polonês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
im Beruf
zatrudniony/a
Tipo de vínculo profissional
arbeitslos
bezrobotny/a
Tipo de vínculo profissional
Unternehmer
przedsiębiorcą
Tipo de vínculo profissional
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipo de vínculo profissional
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Tipo de vínculo profissional
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipo de vínculo profissional
Berater
doradcą
Tipo de vínculo profissional
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Perguntar sobre o tipo de contrato
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Tipo de contrato
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo de contrato
befristeten
(o pracę) na czas określony
Tipo de contrato
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo de contrato
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Tipo de contrato
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Pedir por liberação de trabalho
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Tipo de liberação
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Tipo de liberação
Krankenzeit
chorobowe
Tipo de liberação
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Perguntar sobre impostos e tributação
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Opção de declaração
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opção de declaração