Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dizer que você quer se matricular
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
bakalářské studium
ปริญญาตรี
Tipo de curso
postgraduální studium
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de curso
doktorské studium
ปริญญาเอก
Tipo de curso
prezenční studium
เต็มเวลา
Tipo de curso
kombinované studium
นอกเวลา
Tipo de curso
online
ออนไลน์
Tipo de curso
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
celý akademický rok
หนึ่งปีการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usado ao se matricular na universidade
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Musím jako výměnný student platit školné?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Jaké jsou jazykové požadavky?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Jaký je ____________ systém?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir informações sobre o sistema
kredity
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
známkování
การให้คะแนน
Tipo de sistema
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Jaké vyučovací metody jsou používány?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Perguntar sobre o estilo de ensino
Jsou tam _____________ ?
มี _____________ ไหม
Perguntar sobre o estilo de ensino
přednášky
การบรรยาย
Tipo de aula
semináře
การสัมมนา
Tipo de aula
konsultace
การกวดวิชา
Tipo de aula
konference
การประชุม
Tipo de aula
Jaké předměty nabízí letní škola?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Kdy jsou zkoušky?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Perguntar quando são as provas
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Nabízíte detailní popis kurzu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Perguntar quais são as comodidades da escola
Pořádáte exkurze?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Perguntar se a escola organiza excursões
Jaké programy nabízí vaše škola?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
školné
ค่าเล่าเรียน
Para quê você precisa de auxílio
životní náklady
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Para quê você precisa de auxílio
péče o dítě
การดูแลเด็ก
Para quê você precisa de auxílio
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência