Grego | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dizer que você quer se matricular
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
bakalářské studium
ένα προπτυχιακό
Tipo de curso
postgraduální studium
ένα μεταπτυχιακό
Tipo de curso
doktorské studium
ένα διδακτορικό
Tipo de curso
prezenční studium
πλήρους απασχόλησης
Tipo de curso
kombinované studium
μερικής απασχόλησης
Tipo de curso
online
εξ αποστάσεως
Tipo de curso
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Período de permanência na universidade estrangeira
celý akademický rok
ένα ακαδημαϊκό έτος
Período de permanência na universidade estrangeira
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usado ao se matricular na universidade
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Musím jako výměnný student platit školné?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Jaké jsou jazykové požadavky?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Jaký je ____________ systém?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pedir informações sobre o sistema
kredity
πόντων
Tipo de sistema
známkování
βαθμολόγησης
Tipo de sistema
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Perguntar sobre o estilo de ensino
Jsou tam _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Perguntar sobre o estilo de ensino
přednášky
διαλέξεις
Tipo de aula
semináře
σεμινάρια
Tipo de aula
konsultace
προγράμματα εκμάθησης
Tipo de aula
konference
συνέδρια
Tipo de aula
Jaké předměty nabízí letní škola?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Kdy jsou zkoušky?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Perguntar quando são as provas
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Nabízíte detailní popis kurzu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Perguntar quais são as comodidades da escola
Pořádáte exkurze?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Perguntar se a escola organiza excursões
Jaké programy nabízí vaše škola?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
školné
δίδακτρα
Para quê você precisa de auxílio
životní náklady
τα έξοδα διαβίωσής μου
Para quê você precisa de auxílio
péče o dítě
τη φροντίδα των παιδιών
Para quê você precisa de auxílio
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência