Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Dizer que você quer se matricular
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
bakalářské studium
kurso por studentoj
Tipo de curso
postgraduální studium
kurso por postdiplomaj studentoj
Tipo de curso
doktorské studium
kurso por Ph.D.
Tipo de curso
prezenční studium
plentempa kurso
Tipo de curso
kombinované studium
parttempa kurso
Tipo de curso
online
enreta kurso
Tipo de curso
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
(jeden) semestr
semestro
Período de permanência na universidade estrangeira
celý akademický rok
akademia jaro
Período de permanência na universidade estrangeira
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Usado ao se matricular na universidade
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Musím jako výměnný student platit školné?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Jaké jsou jazykové požadavky?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Jaký je ____________ systém?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Pedir informações sobre o sistema
kredity
de kredito
Tipo de sistema
známkování
de noto
Tipo de sistema
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kiom estas la instrua stilo?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Jsou tam _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
přednášky
lekcioj
Tipo de aula
semináře
seminarioj
Tipo de aula
konsultace
lerniloj
Tipo de aula
konference
konferencoj
Tipo de aula
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Kdy jsou zkoušky?
Kiam estas la ekzamenoj?
Perguntar quando são as provas
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Ĉu estas universitata sportejo?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Pořádáte exkurze?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Perguntar se a escola organiza excursões
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kio programojn vi proponas?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
školné
instrudepagoj
Para quê você precisa de auxílio
životní náklady
miaj vivelspezoj
Para quê você precisa de auxílio
péče o dítě
infanzorgado
Para quê você precisa de auxílio
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência