Sueco | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Dizer que você quer se matricular
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ปริญญาตรี
kandidatkurs
Tipo de curso
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
Tipo de curso
ปริญญาเอก
doktorandkurs
Tipo de curso
เต็มเวลา
fulltidskurs
Tipo de curso
นอกเวลา
deltidskurs
Tipo de curso
ออนไลน์
onlinekurs
Tipo de curso
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Período de permanência na universidade estrangeira
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Período de permanência na universidade estrangeira
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Usado ao se matricular na universidade
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Pedir informações sobre o sistema
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Tipo de sistema
การให้คะแนน
betygssättningen
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Perguntar sobre o estilo de ensino
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Perguntar sobre o estilo de ensino
การบรรยาย
föreläsningar
Tipo de aula
การสัมมนา
seminarier
Tipo de aula
การกวดวิชา
handledning
Tipo de aula
การประชุม
konferenser
Tipo de aula
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Perguntar quando são as provas
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Perguntar quais são as comodidades da escola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Perguntar se a escola organiza excursões
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
Para quê você precisa de auxílio
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
Para quê você precisa de auxílio
การดูแลเด็ก
barnomsorg
Para quê você precisa de auxílio
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência