Polonês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dizer que você quer se matricular
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Tipo de curso
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Tipo de curso
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Tipo de curso
เต็มเวลา
studia dzienne
Tipo de curso
นอกเวลา
studia zaoczne
Tipo de curso
ออนไลน์
studia przez internet
Tipo de curso
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Período de permanência na universidade estrangeira
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usado ao se matricular na universidade
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Pedir informações sobre o sistema
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Tipo de sistema
การให้คะแนน
oceniania
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Perguntar sobre o estilo de ensino
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
การบรรยาย
wykłady
Tipo de aula
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Tipo de aula
การกวดวิชา
konsultacje
Tipo de aula
การประชุม
konferencje
Tipo de aula
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Perguntar quando são as provas
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Perguntar se a escola organiza excursões
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Para quê você precisa de auxílio
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Para quê você precisa de auxílio
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Para quê você precisa de auxílio
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência