Italiano | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Vorrei iscrivermi all'università.
Dizer que você quer se matricular
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ปริญญาตรี
di laurea triennale
Tipo de curso
บัณฑิตวิทยาลัย
di laurea magistrale
Tipo de curso
ปริญญาเอก
di dottorato
Tipo de curso
เต็มเวลา
a tempo pieno
Tipo de curso
นอกเวลา
part-time
Tipo de curso
ออนไลน์
online
Tipo de curso
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Período de permanência na universidade estrangeira
หนึ่งปีการศึกษา
un anno accademico
Período de permanência na universidade estrangeira
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Usado ao se matricular na universidade
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Mi invierete una lettera di ammissione?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
L'università garantisce anche l'alloggio?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Che livello di [lingua] è richiesto?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Come funziona il sistema di __________?
Pedir informações sobre o sistema
หน่วยกิตวิชา
crediti
Tipo de sistema
การให้คะแนน
valutazione
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Perguntar sobre o estilo de ensino
มี _____________ ไหม
Ci sono _______________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
การบรรยาย
lezioni frontali
Tipo de aula
การสัมมนา
seminari
Tipo de aula
การกวดวิชา
esercitazioni
Tipo de aula
การประชุม
conferenze
Tipo de aula
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quando si svolgono gli esami?
Perguntar quando são as provas
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
C'è un centro sportivo universitario?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Qual è il costo della vita a [città]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Perguntar quais são as comodidades da escola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizzate delle escursioni?
Perguntar se a escola organiza excursões
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Che programmi offrite?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
ค่าเล่าเรียน
le tasse universitarie
Para quê você precisa de auxílio
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
le spese di sostentamento
Para quê você precisa de auxílio
การดูแลเด็ก
i servizi per l'infanzia
Para quê você precisa de auxílio
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência