Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluaisin hakea yliopistoon.
Dizer que você quer se matricular
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Haluan hakea ________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ปริญญาตรี
kandidaatin ohjelmaan
Tipo de curso
บัณฑิตวิทยาลัย
jatko-opintoihin
Tipo de curso
ปริญญาเอก
tohtorin ohjelmaan
Tipo de curso
เต็มเวลา
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipo de curso
นอกเวลา
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de curso
ออนไลน์
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipo de curso
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
หนึ่งภาคการศึกษา
lukukauden
Período de permanência na universidade estrangeira
หนึ่งปีการศึกษา
lukuvuoden
Período de permanência na universidade estrangeira
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Usado ao se matricular na universidade
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Pedir informações sobre o sistema
หน่วยกิตวิชา
opintopiste
Tipo de sistema
การให้คะแนน
arvosana
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Perguntar sobre o estilo de ensino
มี _____________ ไหม
Onko teillä ________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
การบรรยาย
luentoja
Tipo de aula
การสัมมนา
seminaareja
Tipo de aula
การกวดวิชา
pienryhmäopetusta
Tipo de aula
การประชุม
konferensseja
Tipo de aula
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Koska tentit ovat?
Perguntar quando são as provas
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Perguntar quais são as comodidades da escola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Perguntar se a escola organiza excursões
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
ค่าเล่าเรียน
lukukausimaksut
Para quê você precisa de auxílio
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
elinkustannukseni
Para quê você precisa de auxílio
การดูแลเด็ก
lastenhoito
Para quê você precisa de auxílio
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência