Chinês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Dizer que você quer se matricular
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ปริญญาตรี
本科生
Tipo de curso
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Tipo de curso
ปริญญาเอก
博士生
Tipo de curso
เต็มเวลา
全日制
Tipo de curso
นอกเวลา
非全日
Tipo de curso
ออนไลน์
网上课程
Tipo de curso
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Período de permanência na universidade estrangeira
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Período de permanência na universidade estrangeira
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Usado ao se matricular na universidade
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir informações sobre o sistema
หน่วยกิตวิชา
学分制
Tipo de sistema
การให้คะแนน
打分制
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Perguntar sobre o estilo de ensino
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
การบรรยาย
讲座
Tipo de aula
การสัมมนา
研讨会
Tipo de aula
การกวดวิชา
个别辅导
Tipo de aula
การประชุม
会议
Tipo de aula
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Perguntar quando são as provas
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Perguntar quais são as comodidades da escola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Perguntar se a escola organiza excursões
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
ค่าเล่าเรียน
学费
Para quê você precisa de auxílio
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Para quê você precisa de auxílio
การดูแลเด็ก
儿童托管
Para quê você precisa de auxílio
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência