Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Jag vill anmäla mig till universitetet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dizer que você quer se matricular
Jag vill anmäla mig till en ___________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
kandidatkurs
ปริญญาตรี
Tipo de curso
avancerad kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de curso
doktorandkurs
ปริญญาเอก
Tipo de curso
fulltidskurs
เต็มเวลา
Tipo de curso
deltidskurs
นอกเวลา
Tipo de curso
onlinekurs
ออนไลน์
Tipo de curso
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
en termin
หนึ่งภาคการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
ett läsår
หนึ่งปีการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usado ao se matricular na universidade
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Garanterar universitetet boende?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Innefattar kursen en praktikperiod?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Vilka är språkkraven?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Hur fungerar _______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir informações sobre o sistema
poängsystemet
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
betygssättningen
การให้คะแนน
Tipo de sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Hur är undervisningen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Perguntar sobre o estilo de ensino
Finns det _______?
มี _____________ ไหม
Perguntar sobre o estilo de ensino
föreläsningar
การบรรยาย
Tipo de aula
seminarier
การสัมมนา
Tipo de aula
handledning
การกวดวิชา
Tipo de aula
konferenser
การประชุม
Tipo de aula
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
När är tentaperioderna?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Perguntar quando são as provas
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Har universitetet en idrottsanläggning?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Perguntar quais são as comodidades da escola
Arrangerar skolan också utflykter?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Perguntar se a escola organiza excursões
Vilka program erbjuds?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
skolavgifter
ค่าเล่าเรียน
Para quê você precisa de auxílio
mina levnadskostnader
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Para quê você precisa de auxílio
barnomsorg
การดูแลเด็ก
Para quê você precisa de auxílio
Vilka typer av stipendier finns det?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência