Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Dizer que você quer se matricular
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
Tipo de curso
avancerad kurs
jatko-opintoihin
Tipo de curso
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
Tipo de curso
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipo de curso
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de curso
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipo de curso
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
en termin
lukukauden
Período de permanência na universidade estrangeira
ett läsår
lukuvuoden
Período de permanência na universidade estrangeira
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Usado ao se matricular na universidade
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Pedir informações sobre o sistema
poängsystemet
opintopiste
Tipo de sistema
betygssättningen
arvosana
Tipo de sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Finns det _______?
Onko teillä ________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
föreläsningar
luentoja
Tipo de aula
seminarier
seminaareja
Tipo de aula
handledning
pienryhmäopetusta
Tipo de aula
konferenser
konferensseja
Tipo de aula
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
Perguntar quando são as provas
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Perguntar se a escola organiza excursões
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
skolavgifter
lukukausimaksut
Para quê você precisa de auxílio
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
Para quê você precisa de auxílio
barnomsorg
lastenhoito
Para quê você precisa de auxílio
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência