Alemão | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Dizer que você quer se matricular
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
kandidatkurs
Grundkurs
Tipo de curso
avancerad kurs
Aufbaukurs
Tipo de curso
doktorandkurs
Doktorandenkurs
Tipo de curso
fulltidskurs
Vollzeitkurs
Tipo de curso
deltidskurs
Teilzeitkurs
Tipo de curso
onlinekurs
Onlinekurs
Tipo de curso
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
en termin
ein Semester
Período de permanência na universidade estrangeira
ett läsår
ein Studienjahr
Período de permanência na universidade estrangeira
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Usado ao se matricular na universidade
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Garanterar universitetet boende?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Innefattar kursen en praktikperiod?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Vilka är språkkraven?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Hur fungerar _______ ?
Wie funktioniert das__________?
Pedir informações sobre o sistema
poängsystemet
Kreditsystem
Tipo de sistema
betygssättningen
Benotungssystem
Tipo de sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Hur är undervisningen?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Finns det _______?
Gibt es_____________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
föreläsningar
Vorlesungen
Tipo de aula
seminarier
Seminare
Tipo de aula
handledning
Tutorien
Tipo de aula
konferenser
Konferenzen
Tipo de aula
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
När är tentaperioderna?
Wann finden die Prüfungen statt?
Perguntar quando são as provas
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Har universitetet en idrottsanläggning?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Arrangerar skolan också utflykter?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Perguntar se a escola organiza excursões
Vilka program erbjuds?
Welche Programme bieten Sie an?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
skolavgifter
Studiengebühren
Para quê você precisa de auxílio
mina levnadskostnader
Lebenshaltungskosten
Para quê você precisa de auxílio
barnomsorg
Kinderbetreuung
Para quê você precisa de auxílio
Vilka typer av stipendier finns det?
Welche Stipendien gibt es?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência