Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dizer que você quer se matricular
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
student
ปริญญาตรี
Tipo de curso
student cu diplomă
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de curso
doctorand
ปริญญาเอก
Tipo de curso
cu normă întreagă
เต็มเวลา
Tipo de curso
cu jumătate de normă
นอกเวลา
Tipo de curso
la distanță
ออนไลน์
Tipo de curso
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
un semestru
หนึ่งภาคการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
un an academic
หนึ่งปีการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usado ao se matricular na universidade
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Oferă universitatea cazare de asemenea?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Există perioadă de practică în planul de studii?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Care este nivelul de [limba] cerută?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Cum este sistemul ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir informações sobre o sistema
de credite
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
de note
การให้คะแนน
Tipo de sistema
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Cum este sistemul de predare?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Perguntar sobre o estilo de ensino
Sunt _____________ ?
มี _____________ ไหม
Perguntar sobre o estilo de ensino
cursuri teoretice
การบรรยาย
Tipo de aula
seminarii
การสัมมนา
Tipo de aula
tutoriale
การกวดวิชา
Tipo de aula
conferințe
การประชุม
Tipo de aula
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Când se susșine sesiunea de examene?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Perguntar quando são as provas
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Are universitatea centru sportiv?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Aveți o descriere detaliată a cursului?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Ce facilitări oferă centrul?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Perguntar quais são as comodidades da escola
Organizați excursii de asemenea?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Perguntar se a escola organiza excursões
Ce programă oferiți?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
taxă de școlarizare
ค่าเล่าเรียน
Para quê você precisa de auxílio
întreținere
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Para quê você precisa de auxílio
îngrijire copii minori
การดูแลเด็ก
Para quê você precisa de auxílio
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Unde pot obține un certificat de echivalare?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência