Holandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Dizer que você quer se matricular
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
studia licencjackie
een bacheloropleiding
Tipo de curso
studia magisterskie
een postgraduaat
Tipo de curso
studia doktoranckie
een doctoraat
Tipo de curso
studia dzienne
een voltijdse opleiding
Tipo de curso
studia zaoczne
een deeltijdse opleiding
Tipo de curso
studia przez internet
een online cursus
Tipo de curso
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
(jeden) semestr
een semester
Período de permanência na universidade estrangeira
cały rok akademicki
een academisch jaar
Período de permanência na universidade estrangeira
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Usado ao se matricular na universidade
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Jak działa system ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pedir informações sobre o sistema
punktowy
creditsysteem
Tipo de sistema
oceniania
beoordelingssysteem
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
wykłady
lezingen
Tipo de aula
ćwiczenia/seminaria
seminars
Tipo de aula
konsultacje
tutorials
Tipo de aula
konferencje
conferenties
Tipo de aula
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wanneer worden de examens gehouden?
Perguntar quando são as provas
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Jak liczne są grupy?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organiseren jullie ook excursies?
Perguntar se a escola organiza excursões
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welke programma's bieden jullie aan?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
inschrijvingsgeld
Para quê você precisa de auxílio
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
kosten voor levensonderhoud
Para quê você precisa de auxílio
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
kinderopvang
Para quê você precisa de auxílio
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência