Grego | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dizer que você quer se matricular
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
studia licencjackie
ένα προπτυχιακό
Tipo de curso
studia magisterskie
ένα μεταπτυχιακό
Tipo de curso
studia doktoranckie
ένα διδακτορικό
Tipo de curso
studia dzienne
πλήρους απασχόλησης
Tipo de curso
studia zaoczne
μερικής απασχόλησης
Tipo de curso
studia przez internet
εξ αποστάσεως
Tipo de curso
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Período de permanência na universidade estrangeira
cały rok akademicki
ένα ακαδημαϊκό έτος
Período de permanência na universidade estrangeira
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usado ao se matricular na universidade
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Jak działa system ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pedir informações sobre o sistema
punktowy
πόντων
Tipo de sistema
oceniania
βαθμολόγησης
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Perguntar sobre o estilo de ensino
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Perguntar sobre o estilo de ensino
wykłady
διαλέξεις
Tipo de aula
ćwiczenia/seminaria
σεμινάρια
Tipo de aula
konsultacje
προγράμματα εκμάθησης
Tipo de aula
konferencje
συνέδρια
Tipo de aula
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Kiedy odbywają się egzaminy?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Perguntar quando são as provas
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Jak liczne są grupy?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Perguntar quais são as comodidades da escola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Perguntar se a escola organiza excursões
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
δίδακτρα
Para quê você precisa de auxílio
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
τα έξοδα διαβίωσής μου
Para quê você precisa de auxílio
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
τη φροντίδα των παιδιών
Para quê você precisa de auxílio
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência