Árabe | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Vorrei iscrivermi all'università.
أود التسجيل في الجامعة.
Dizer que você quer se matricular
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
di laurea triennale
ما قبل التخرج
Tipo de curso
di laurea magistrale
ما بعد التخرج
Tipo de curso
di dottorato
دكتوراه
Tipo de curso
a tempo pieno
بدوام كامل
Tipo de curso
part-time
بدوام جزئي
Tipo de curso
online
على الإنترنت
Tipo de curso
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
un semestre
فصل
Período de permanência na universidade estrangeira
un anno accademico
عام دراسي
Período de permanência na universidade estrangeira
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Usado ao se matricular na universidade
Mi invierete una lettera di ammissione?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
L'università garantisce anche l'alloggio?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Che livello di [lingua] è richiesto?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Come funziona il sistema di __________?
ما هو نظام ________________؟
Pedir informações sobre o sistema
crediti
النقاط
Tipo de sistema
valutazione
العلامات
Tipo de sistema
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Quali sono i metodi d'insegnamento?
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Perguntar sobre o estilo de ensino
Ci sono _______________?
هل هناك___________________؟
Perguntar sobre o estilo de ensino
lezioni frontali
محاضرات
Tipo de aula
seminari
حلقات بحث
Tipo de aula
esercitazioni
فيديوهات تعليمية
Tipo de aula
conferenze
مؤتمرات
Tipo de aula
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Quando si svolgono gli esami?
متى تعقد الامتحانات؟
Perguntar quando são as provas
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
C'è un centro sportivo universitario?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Come posso unirmi ai club studenteschi?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Qual è il costo della vita a [città]?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Perguntar quais são as comodidades da escola
Organizzate delle escursioni?
هل تنظمون رحلات؟
Perguntar se a escola organiza excursões
Che programmi offrite?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Quali enti possono finanziare i miei studi?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
le tasse universitarie
أجور التعليم
Para quê você precisa de auxílio
le spese di sostentamento
تكاليف المعيشة
Para quê você precisa de auxílio
i servizi per l'infanzia
رعاية الأطفال
Para quê você precisa de auxílio
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência