Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dizer que você quer se matricular
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
an undergraduate
bakalářské studium
Tipo de curso
a postgraduate
postgraduální studium
Tipo de curso
a PhD
doktorské studium
Tipo de curso
a full-time
prezenční studium
Tipo de curso
a part-time
kombinované studium
Tipo de curso
an online
online
Tipo de curso
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
a semester
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
an academic year
celý akademický rok
Período de permanência na universidade estrangeira
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usado ao se matricular na universidade
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Pedir informações sobre o sistema
credit
kredity
Tipo de sistema
marking
známkování
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
lectures
přednášky
Tipo de aula
seminars
semináře
Tipo de aula
tutorials
konsultace
Tipo de aula
conferences
konference
Tipo de aula
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Perguntar quando são as provas
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Perguntar se a escola organiza excursões
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
tuition fees
školné
Para quê você precisa de auxílio
my living expenses
životní náklady
Para quê você precisa de auxílio
childcare
péče o dítě
Para quê você precisa de auxílio
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência