Romeno | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

I would like to enroll at a university.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Dizer que você quer se matricular
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
an undergraduate
student
Tipo de curso
a postgraduate
student cu diplomă
Tipo de curso
a PhD
doctorand
Tipo de curso
a full-time
cu normă întreagă
Tipo de curso
a part-time
cu jumătate de normă
Tipo de curso
an online
la distanță
Tipo de curso
I would like to study at your university for ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
a semester
un semestru
Período de permanência na universidade estrangeira
an academic year
un an academic
Período de permanência na universidade estrangeira
What are the work restrictions for students?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
What are the entry requirements of the university?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Usado ao se matricular na universidade
Are you going to send me a formal offer?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Does the university guarantee accommodation as well?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Does the course involve an internship as well?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
How can I track the progress of my application?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
What are the [language] language requirements?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
What is the ____________ system like?
Cum este sistemul ____________?
Pedir informações sobre o sistema
credit
de credite
Tipo de sistema
marking
de note
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
What is the teaching style like?
Cum este sistemul de predare?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Are there _____________ ?
Sunt _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
lectures
cursuri teoretice
Tipo de aula
seminars
seminarii
Tipo de aula
tutorials
tutoriale
Tipo de aula
conferences
conferințe
Tipo de aula
What courses are offered by summer schools?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
When are the exams held?
Când se susșine sesiunea de examene?
Perguntar quando são as provas
Where can I find information about all the courses available?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Is there a university sports center?
Are universitatea centru sportiv?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
How can I join student societies?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
What are the estimated living costs in [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

What languages can I study at your school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Is there a placement test to assess my level?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Do you have a detailed description of the course?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
What is the maximum number of students in a class?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
What facilities are there in your school?
Ce facilitări oferă centrul?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Do you also arrange excursions?
Organizați excursii de asemenea?
Perguntar se a escola organiza excursões
What programs do you offer?
Ce programă oferiți?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

I am here to inquire about funding opportunities.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Which bodies can fund my studies?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
I need financial help for ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
tuition fees
taxă de școlarizare
Para quê você precisa de auxílio
my living expenses
întreținere
Para quê você precisa de auxílio
childcare
îngrijire copii minori
Para quê você precisa de auxílio
What kinds of scholarships are available?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Where can I get a certificate of equivalency?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência