Polonês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dizer que você quer se matricular
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
an undergraduate
studia licencjackie
Tipo de curso
a postgraduate
studia magisterskie
Tipo de curso
a PhD
studia doktoranckie
Tipo de curso
a full-time
studia dzienne
Tipo de curso
a part-time
studia zaoczne
Tipo de curso
an online
studia przez internet
Tipo de curso
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
a semester
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
an academic year
cały rok akademicki
Período de permanência na universidade estrangeira
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usado ao se matricular na universidade
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Pedir informações sobre o sistema
credit
punktowy
Tipo de sistema
marking
oceniania
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Perguntar sobre o estilo de ensino
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
lectures
wykłady
Tipo de aula
seminars
ćwiczenia/seminaria
Tipo de aula
tutorials
konsultacje
Tipo de aula
conferences
konferencje
Tipo de aula
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Perguntar quando são as provas
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Perguntar se a escola organiza excursões
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Para quê você precisa de auxílio
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Para quê você precisa de auxílio
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Para quê você precisa de auxílio
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência