Polonês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dizer que você quer se matricular
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
een bacheloropleiding
studia licencjackie
Tipo de curso
een postgraduaat
studia magisterskie
Tipo de curso
een doctoraat
studia doktoranckie
Tipo de curso
een voltijdse opleiding
studia dzienne
Tipo de curso
een deeltijdse opleiding
studia zaoczne
Tipo de curso
een online cursus
studia przez internet
Tipo de curso
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
een semester
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
een academisch jaar
cały rok akademicki
Período de permanência na universidade estrangeira
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usado ao se matricular na universidade
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jak działa system ______ ?
Pedir informações sobre o sistema
creditsysteem
punktowy
Tipo de sistema
beoordelingssysteem
oceniania
Tipo de sistema
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Perguntar sobre o estilo de ensino
Zijn er _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
lezingen
wykłady
Tipo de aula
seminars
ćwiczenia/seminaria
Tipo de aula
tutorials
konsultacje
Tipo de aula
conferenties
konferencje
Tipo de aula
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Wanneer worden de examens gehouden?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Perguntar quando são as provas
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jak liczne są grupy?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Organiseren jullie ook excursies?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Perguntar se a escola organiza excursões
Welke programma's bieden jullie aan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
inschrijvingsgeld
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Para quê você precisa de auxílio
kosten voor levensonderhoud
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Para quê você precisa de auxílio
kinderopvang
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Para quê você precisa de auxílio
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência