Grego | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dizer que você quer se matricular
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
een bacheloropleiding
ένα προπτυχιακό
Tipo de curso
een postgraduaat
ένα μεταπτυχιακό
Tipo de curso
een doctoraat
ένα διδακτορικό
Tipo de curso
een voltijdse opleiding
πλήρους απασχόλησης
Tipo de curso
een deeltijdse opleiding
μερικής απασχόλησης
Tipo de curso
een online cursus
εξ αποστάσεως
Tipo de curso
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
een semester
ένα εξάμηνο
Período de permanência na universidade estrangeira
een academisch jaar
ένα ακαδημαϊκό έτος
Período de permanência na universidade estrangeira
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usado ao se matricular na universidade
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Hoe werkt het ____________ systeem?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pedir informações sobre o sistema
creditsysteem
πόντων
Tipo de sistema
beoordelingssysteem
βαθμολόγησης
Tipo de sistema
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Perguntar sobre o estilo de ensino
Zijn er _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Perguntar sobre o estilo de ensino
lezingen
διαλέξεις
Tipo de aula
seminars
σεμινάρια
Tipo de aula
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Tipo de aula
conferenties
συνέδρια
Tipo de aula
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Wanneer worden de examens gehouden?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Perguntar quando são as provas
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Perguntar quais são as comodidades da escola
Organiseren jullie ook excursies?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Perguntar se a escola organiza excursões
Welke programma's bieden jullie aan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
inschrijvingsgeld
δίδακτρα
Para quê você precisa de auxílio
kosten voor levensonderhoud
τα έξοδα διαβίωσής μου
Para quê você precisa de auxílio
kinderopvang
τη φροντίδα των παιδιών
Para quê você precisa de auxílio
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência